Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία


Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά άτομα που πάσχουν από φυσικές, ψυχικές, αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές. Οι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους εργοθεραπευτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, ανάκτηση ή διατήρηση των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ατόμων.

Σκοπός της εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική, αλλά και ικανοποιητική ζωή.

Παρέχονται: